Network
Information
Center

Домени
CHERKASSY.UA
CHERKASY.UA
CK.UA
Новини
WHOIS Service

Aдміністрування домену
Регламент публічних доменів
Список реєстраторів
Правила домену (діяли до 14.05.13)

Важливо!
Реєстрація в доменах CHERKASSY.UA та CHERKASY.UA

Контакти
Реєстраторам
Реєстрантам
Корисна інформація
Посилання
Часті питання


Правила домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA)

Зміст
  1. Загальні положення
  2. Особливості адміністрування домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA)
  3. Порядок введення в дію Правил домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA)
1. Загальні положення

1.1. Ці Правила домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) розроблені відповідно до Розділу 1 п.1.14 чинних Правил домену .UA.
1.2. Терміни та визначення, вжиті в тексті цих Правил домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA), використано в значенні та тлумаченні, наведеному в Правилах домену .UA, якщо інше не зазначене окремо.
1.3. Домен CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) є публічним доменом другого рівня - складовою частиною домену .UA.
1.4. Делегування доменних імен у домені CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) відбувається відповідно до розділу 2 Правил домену .UA.
1.5. Особливості адміністрування домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) передбачені розділом 2 цих Правил домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA).
1.6. Інформація щодо делегування та адміністрування доменних імен в домені CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) зберігається в реєстраційній базі домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA), в форматі та за правилами, встановленими розділом 4 Правил домену .UA.
1.7. Перевірка технічної працездатності доменного імені в домені CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) проводиться відповідно до розділу 5 Правил домену .UA.
1.8. Рекомендовані істотні умови договору між реєстрантом доменного імені в домені CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) та реєстратором наведено в розділі 6 Правил домену .UA.
1.9. Рекомендовані істотні умови договору між реєстратором та адміністратором домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) наведено в розділі 7 Правил домену .UA.
1.10. Розв`язання доменних спорів, що можуть виникнути в зв`язку з цими Правилами домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) та їх застосуванням, відбувається відповідно до розділу 9 Правил домену .UA.

2. Особливості адміністрування домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA)

2.1. Домен CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) делеговано в інтересах заздалегідь не визначеної спільноти користувачів, кому не байдуже існування міста Черкаси та Черкащини на Інтернет - мапі Світу. Тому публічний географічний домен CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) є водночас доменом загального призначення (англ. Generic Domain).
2.2. Домени CK.UA, CHERKASY.UA є альтернативними доменами другого рівня (Alternative 2nd Level Domain - A2LD) для домену CHERKASSY.UA. За кожним реєстрантом, якому делеговано доменне ім'я в домені CHERKASSY.UA, автоматично резервується право на делегування такого доменного імені в доменах CK.UA, CHERKASY.UA та навпаки. Делегування ідентичних доменних імен в доменах CHERKASSY.UA, CHERKASY.UA та CK.UA одночасно різним реєстрантам забороняється.
2.3. В домені CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) реєструються доменні імена з двох або більше символів, які відповідають вимогам п.3.5 RFC1034, тобто починаються з символу латинського алфавіту, закінчуються символом латинського алфавіту або цифрою від 0 до 9 та складаються виключно з символів латинського алфавіту, цифр від 0 до 9 та символу дефісу "-", при цьому довжина доменного імені повинна бути не більше 63 символів. Доменні імена з одного символу не реєструються.
2.4. З метою забезпечення інформаційної сумісності реєстраційної бази домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) та реєстраційної бази домену .UA, в полях запису про доменне ім'я реєстраційної бази домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) використовуються ідентифікатори осіб (nic-hdl), що зареєстровані в реєстраційній базі домену .UA (UANIC).
2.5. При делегуванні доменних імен адміністративною особою (admin-c) домену може бути виключно реєстрант, тобто організація або фізична особа, яка користується та розпоряджається відповідним доменним іменем (п.2.7.1 Правил домену .UA). Реєстратору забороняється брати на себе повноваження admin-c крім випадків, коли реєстратор одночасно є реєстрантом певного доменного імені.
2.6. Термін обробки заявки на делегування доменного імені в домені CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA), разом з перевіркою технічної працездатності відповідного доменного імені, становить не більше 5 (п`яти) робочих днів. Адміністратор домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) у вказаний термін зобов`язаний, згідно п.2.15.8 Правил домену .UA, повідомити електронним листом адміністративних та технічних контактних осіб відповідного реєстратора про хід та результат обробки заявки.
2.7. Заявки на делегування доменних імен в домені CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) обробляються в порядку їх надходження до вхідної черги реєстраційної бази домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA), відповідно до п.2.4 Правил домену .UA. Період одночасності для заявок на делегування доменних імен в домені CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) не встановлюється (п.2.5 Правил домену .UA).
2.8. У відповідності до п.2.12 Правил домену .UA адміністратор домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) не вступає в прямі відносини з реєстрантами з питань делегування доменних імен в домені CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA). Адміністратор домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) не приймає та не обробляє листів, телефонних дзвінків та інших повідомлень від реєстрантів та не втручається в спори між реєстраторами та реєстрантами в домені CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA).
2.9. Відповідальність за порушення прав третіх осіб під час реєстрації, делегування та використання доменного імені в домені CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) (в тому числі прав інтелектуальної власності, прав на використання знаків для товарів та послуг та інших) несуть виключно реєстрант та реєстратор відповідно до умов договору між ними, а в разі відсутності таких умов відповідальність перед постраждалою стороною несе реєстратор, за заявкою якого було делеговано відповідне доменне ім'я.
2.10. Зарезервовані доменні імена
2.10.1. В домені CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) зарезервовані за адміністратором домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) доменні імена nic.cherkassy.ua, nic.cherkasy.ua та nic.ck.ua, які вказують на офіційний сайт домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) http://nic.cherkassy.ua/ ( http://nic.cherkasy.ua/, http://nic.ck.ua/ ).
2.10.2. В домені CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA) зарезервовані за адміністратором домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA), не реєструються та не делегуються доменні імена, які є загальновживаними назвами широкодоступних Інтернет-сервісів згідно з документом http://www.iana.org/assignments/port-numbers .
У виключних випадках рішення про реєстрацію та делегування таких доменних імен приймаються на розсуд адміністратора домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA).
2.10.3. Наступні домени є зарезервованими для адміністративних районів Черкаської області та можуть делегуватися як публічні на розсуд адміністратора домену CHERKASSY.UA (CHERKASY.UA, CK.UA).

Список зарезервованих доменів та відповідних їм міст та районів Черкаської області:

cb.ck.ua - Чорнобай та Чорнобаївський район
cg.ck.ua - Чигирин та Чигиринський район
db.ck.ua - Драбів та Драбівский район
gr.ck.ua - Городище та Городищенский район
hr.ck.ua - Христинівка та Христинівський район
kn.ck.ua - Канів та Канівський район
km.ck.ua - Кам'янка та Кам'янський район
ks.ck.ua - Корсунь-Шевченківський та Корсунь-Шевченківський район
kt.ck.ua - Катеринопіль та Катеринопільский район
ls.ck.ua - Лисянка та Лисянський район
mn.ck.ua - Маньківка та Маньківський район
mt.ck.ua - Монастирище та Монастирищенський район
sm.ck.ua - Сміла та Смілянський район
sp.ck.ua - Шпола та Шполянський район
tn.ck.ua - Тальне та Тальнівський район
um.ck.ua - Умань та Уманський район
zl.ck.ua - Золотоноша та Золотоніський район
zg.ck.ua - Звенигородка та Звенигородський район
zh.ck.ua - Жашків та Жашківский район

3. Порядок введення в дію Правил домену CHERKASSY.UA (CK.UA)

3.1. Ці Правила домену CHERKASSY.UA (CK.UA) вступають в дію в 0:00 годин 1 жовтня 2004 року. З моменту вступу в дію цих Правил домену CHERKASSY.UA (CK.UA) втрачають силу такі документи:
3.1.1. "Правила администрирования домена CHERKASSY.UA (CK.UA)" від 1 березня 2001 року;
3.1.2. "Положение о Группе координации домена CHERKASSY.UA (CK.UA)".
3.2. Інформація про доменні імена третього рівня в домені CHERKASSY.UA (CK.UA), які було делеговано до 23:59 годин 30 вересня 2004 року включно (далі - "існуючі доменні імена"), вміщується в реєстраційну базу домену CHERKASSY.UA (CK.UA) зі статусом: FROZEN-OK-UNTIL 20041231235959 (див. п.4.22.8 Правил домену .UA). Це означає, що:
3.2.1. Делегування нових доменних імен в домені CHERKASSY.UA (CK.UA) з 0:00 годин 1 жовтня 2004 року відбувається за цими Правилами домену CHERKASSY.UA (CK.UA), тобто виключно через реєстраторів.
3.2.2. Існуючі доменні імена продовжують функціонування до 23:59 годин 31 грудня 2004 року, згідно п.3.2 цих Правил домену CHERKASSY.UA (CK.UA). Проте, будь-які зміни до запису про існуюче доменне ім`я можуть бути внесені лише після укладення реєстрантом відповідного доменного імені договору з реєстратором згідно п.1.8 цих Правил домену CHERKASSY.UA (CK.UA).
3.2.3. У разі, якщо реєстрант існуючого доменного імені не укладе з реєстратором відповідний договір щодо цього доменного імені до 23:59 годин 31 грудня 2004 року, адміністратор домену CHERKASSY.UA (CK.UA) після 0:00 годин 1 січня 2005 року зобов`язаний відмінити делегування зазначеного доменного імені, діючи згідно процедури, наведеної в п.3.3 цих Правил домену CHERKASSY.UA (CK.UA).
3.3. В період з 1 жовтня 2004 року по 1 січня 2005 року адміністратор домену CHERKASSY.UA (CK.UA) зобов`язаний:
3.3.1. Повідомляти реєстранта існуючого доменного імені, який не уклав договір з реєстратором, про необхідність укладення такого договору та про можливу відміну делегування йому доменного імені електронним листом, направленим за адресами:
- всіх адміністративних та контактних осіб, вказаних в реєстраційному запису про таке доменне ім`я;
- особи, від якої було одержано останню за часом заявку про зміну реєстраційної інформації про таке доменне ім`я;
- postmaster@доменне-ім`я ;
- особи, вказаної в SOA-record про доменне ім`я (якщо SOA-record існує);
- інших осіб, які, на думку адміністратора домену CHERKASSY.UA (CK.UA), можуть володіти інформацією про місцезнаходження реєстранта такого доменного імені або про його фактичну електронну адресу.
3.3.2. Надсилати повідомлення згідно п.3.3.1 цих Правил не рідше одного разу в один календарний місяць, починаючи з жовтня 2004 року.
3.3.3. На протязі вересня 2004 року повідомити реєстрантів існуючих доменних імен, які не уклали договорів з реєстраторами, про необхідність укладення таких договорів та про припинення з 1 січня 2005 року надання послуг делегування та реєстрації доменних імен третього рівня в домені CHERKASSY.UA (CK.UA), реєстранти яких не уклали відповідних господарських угод.
3.3.4. Відмінити делегування доменного імені не раніше, ніж через 10 (десять) діб, та не пізніше, ніж через 30 (тридцять) діб після надсилання реєстранту останнього повідомлення електронним листом згідно п.3.3.1 цих Правил.
Designed by hostmaster@cherkasy.ua

Last modified on